In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan. Op deze pagina geef ik aan hoe ik hiermee om ga en dat uw privacy voor mij net zo belangrijk is als die van mij zelf. Daarom zal ik mijn uiterste best doen om dit te blijven waarborgen.

17 mei 2018

Identiteit
Mijn identiteit is Pim Velthuizen Fotografie en sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 53708040.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Ik ga zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en toets regelmatig of het niveau van zorgvuldigheid nog wel aan mijn strenge eis voldoet.

Inventaris
De volgende onderstaande gegevens (of maar een gedeelte er van wat echt noodzakelijk is) sla ik op:
Voor en achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s) (mobiel en/of vast), e-mail adres(sen), uw website(s), onze email uitwisseling, uw bank gegevens en uw KvK nummer.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via mijn social media kanalen en mijn website).

Gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens

Mocht u de verijsde persoonsgegevens voor een overeenkomst/ opdracht niet willen verstreken, dan kan de overeenkomst niet gesloten worden en/of kan de opdracht niet uitgevoerd worden. Een aantal persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen factureren en verklaring af te kunnen leggen bij o.a. de belastingdienst.

Gevoelige informatie
In principe sla ik geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden maar voor een gedeelte gedeeld met mijn boekhouder waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma en mijn kalender. De beveiliging van mijn gegevens is zeer uitgebreid en up-to-date. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. De email en website worden bij Protagonist gehost.  Met hen heb ik ook een verwerkersovereenkomst waarin zijn zorg dragen voor de privacy van uw gegevens en deze delen zijn met niemand anders dan alleen met mij. Mijn telefoon synchroniseert met al mijn e-mail verkeer. Ook deze is beschermd met een code.
Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar uit mijn systemen verwijderd.
Onderaan deze pagina staat een overzicht van de partijen wiens diensten ik gebruik maak en  waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb.

Website
Mijn website www.pimvelthuizen.nl werkt niet met cookies en registreert geen ip adressen. De website heeft een SSL certificaat wat inhoud dat het internet verkeer tussen uw device (computer, tablet, mobiele telefoon etc., etc.) en de server van de website versleuteld is, en dat er geen derde partij tussen kan komen. U herkent het SSL certificaat o.a. aan het slotje en de https in de adresbalk.

Inzage en rectificatie
U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens die ik van u heb opgeslagen op te vragen en / of aan te laten passen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. Neem daarvoor contact met mij op via: info@pimvelthuizen.nl. U krijgt binnen vier weken een schriftelijke reactie.

Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om de verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Neem daarvoor contact met mij op via: info@pimvelthuizen.nl
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht om contact met de Autoriteit Persoonsgegevens op te nemen. Wel raad ik u aan om altijd eerst met mij contact op te nemen, omdat ik u zo goed als mogelijk wil helpen.

Verwerkersovereenkomst
Mijn administratie wordt door Kamphorst administraties uitgevoerd.
Mijn website en e-mail hosting zijn bij Protagonist ondergebracht.

Mocht u de behoefte hebben om een verwerkersovereenkomst in te willen zien, dan is deze per e-mail aan te vragen via: info@pimvelthuizen.nl